- ตัวเลือกของบรรณาธิการ -

แนะนำ บทความที่น่าสนใจ

ข้อมูล

กลิ่นและรสในปลาแตกต่างกันอย่างไร?

ประสาทสัมผัสในการรับรสและกลิ่นในปลาประเภทต่างๆ ถูกอธิบายว่าเป็นประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันสองแบบ กลิ่นเป็นสื่อกลางโดยช่องจมูกและลิ้มรสโดยต่อมรับรสของเยื่อบุผิว ทั้งสองแบบของ
อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูล

14: การแปล (การสังเคราะห์โปรตีน) - ชีววิทยา

A reminder: mRNA encodes the polypeptide with each amino acid designated by a string of three nucleotides. tRNAs serve as the adaptors to translate from the language of nucleic acids to that of proteins. Ribosomes are the factories for protein synthesis.A. tRNAs1. The transfer RNAs, or tRNAs serve as adaptors to align the appropriate amino acids on the mRNA templates.
อ่านเพิ่มเติม