+
อื่น ๆ

ป่าชายเลนป่าชายเลน: ชีวนิเวศของบราซิลที่สำคัญ

บทนำ (มันคืออะไร)

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศเขตร้อนโดยทั่วไป ป่าชายเลนส่วนใหญ่ในโลกอยู่ในช่วงระหว่างเขตร้อน พวกมันกระจายอยู่ตามชายฝั่งมหาสมุทรของทวีปภูมิภาคที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างสภาพแวดล้อมทางบกและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

คุณสมบัติหลักของป่าโกงกาง:

ลักษณะที่เกี่ยวข้องที่สุดในป่าชายเลนคือ:

- กระแสน้ำมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและในช่วงที่น้ำขึ้นสูงน้ำทะเลท่วมพื้นผิว นี้ประกอบด้วยตะกอนเม็ดทรายรากกิ่งไม้ใบไม้ที่ตายแล้วและซากสัตว์

- สารตั้งต้นอุดมไปด้วยสารอินทรีย์และเหล็กซัลไฟด์ หลังสัมผัสกับชั้นอากาศอาจได้รับปฏิกิริยาทางเคมีที่ส่งผลในการผลิตกรดซัลฟูริก สารประกอบนี้มีหน้าที่ในการกำจัดกลิ่นไข่ที่เน่าเสีย มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับน้ำแดง

- ต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ตั้งรกรากตั้งต้นเรียกว่าป่าโกงกาง พวกเขาผลิตเมล็ดและพวกเขายังคงติดอยู่กับพืชจนกว่าจะงอก จากนั้นการขยายพันธุ์ (โครงสร้างที่นำเมล็ดงอก) ออกและลอยในน้ำจนกว่าจะพบพื้นที่เหมาะสมสำหรับการติดของตัวอ่อน

- สาหร่าย, ไลเคน, โบรมีเลดและกล้วยไม้เป็นรูปแบบชีวิตที่เกี่ยวข้องกับป่าโกงกาง

ความสำคัญทางนิเวศวิทยาของป่าชายเลน

สัตว์ที่มีพฤติกรรมทางบกและทางน้ำมักพบหนองน้ำโกงกาง ปลาทะเลส่วนใหญ่ที่มนุษย์เอาเปรียบเป็นอาหารขึ้นอยู่กับป่าชายเลนเพื่อความอยู่รอด

เมื่อกุ้งเกิดพวกเขาออกจากทะเลเปิดและไปที่หนองน้ำโกงกาง พวกเขาอยู่ที่นั่นตั้งแต่ตัวอ่อนถึงระยะหนุ่ม จากนั้นพวกเขาก็กลับสู่มหาสมุทร นกเช่นนกกระสาและทหารยาม (Eudocimus ruber) ใช้กิ่งก้านของป่าโกงกางเพื่อสร้างรังและโต้ตอบกับเพื่อนของพวกเขา

นิเวศวิทยาอยากรู้อยากเห็น

ในปี 2561 สถาบันชิโกเมนเดสเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ICMBio) ได้เปิดตัวแผนที่ป่าชายเลนบราซิล ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้ได้เช่นป่าโกงกางบราซิลในพื้นที่อนุรักษ์