ไต: หน้าที่สำคัญหลายประการในร่างกาย

อะไรกัน

ไตเป็นอวัยวะขับถ่ายที่มีอยู่ในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง มนุษย์มีไตสองตัวที่มีรูปร่างคล้ายถั่ว

ฟังก์ชั่นไต

ไตมีหน้าที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เช่น:

- ขับถ่ายของเสียทางปัสสาวะ (ตัวอย่าง: ยูเรียและครีเอทีน);

- เปิดใช้งานสภาวะสมดุล (สภาพที่มั่นคงและคงที่) ของร่างกาย;

- ผลิตฮอร์โมนบางชนิดเช่น erythropoietin

- ควบคุมปริมาณของของเหลวนอกเซลล์;

- ผลิตปัสสาวะ

- ขับถ่ายสารที่มาจากภายนอกเช่นยารักษาโรค

คุณสมบัติหลักของไตไต:

- มีขนาดเท่ากำปั้นของมนุษย์ที่โตเต็มวัย

- ที่ขอบตรงกลางของไตแต่ละไตมีฮีลูมซึ่งท่อไตไตเส้นประสาทเส้นประสาทและหลอดเลือดแดงผ่าน

- ด้านนอกของไตล้อมรอบด้วยเนื้อเยื่อเส้นใยที่เรียกว่าแคปซูลไต

- รอบแต่ละไตมีการสะสมของเนื้อเยื่อไขมัน

- ไตจะได้รับจากหลอดเลือดแดงไตซึ่งมาจากเส้นเลือดใหญ่

รู้หรือไม่ว่า

โรคไตเป็นสาขาการแพทย์ที่มุ่งรักษาปัญหาและโรคของระบบทางเดินปัสสาวะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไต ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในสาขานี้เป็นที่รู้จักกันในนามนักไตวิทยา

โรคหลักที่มีผลต่อไตคือการอักเสบที่เรียกว่าโรคไตอักเสบ

- 10 มีนาคมมีการเฉลิมฉลองวันไตโลก วันที่ถูกออกแบบมาเพื่อเตือนผู้คนถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพของไตเช่นเดียวกับการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโรคไตที่สำคัญและวิธีการป้องกันพวกเขา

วีดีโอ: ไต : หนวยไตและการผลตปสสาวะ วทยาศาสตร ชววทยา (กรกฎาคม 2020).