+
ในรายละเอียด

เซลล์หลักนิวเคลียสของเซลล์: การควบคุมการทำงานของเซลล์

(คำจำกัดความ) คืออะไร

นิวเคลียสมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ทั้งหมด เซลล์ส่วนใหญ่ในร่างกายของเรามีนิวเคลียสเดียว อย่างไรก็ตามมีเซลล์ที่ไม่มี (เซลล์เม็ดเลือดแดงผู้ใหญ่) และเซลล์อื่น ๆ ที่มีหลายเซลล์เช่นเซลล์กล้ามเนื้อโครงร่าง

คุณสมบัติที่สำคัญของ Core Cell

เนื่องจากเซลล์ไม่ทั้งหมดมีนิวเคลียสที่กำหนดชีววิทยาจึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม: ยูคาริโอต (เซลล์ที่มีนิวเคลียสที่กำหนด) และโปรคาริโอต (เซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสที่กำหนด)

ภายในสองกลุ่มนี้สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าแม้แต่เซลล์โปรคาริโอตยังมี DNA ในกรณีนี้แทนที่จะมุ่งไปที่นิวเคลียสเช่นเดียวกับเซลล์ยูคาริโอต DNA มักจะพบในนิวเคลียส

นิวเคลียสไม่ได้เป็นนิวเคลียสที่แท้จริงเนื่องจากมันไม่ได้แยกออกจากส่วนที่เหลือของเซลล์ด้วยเยื่อหุ้มของมันเอง สิ่งนี้ประกอบไปด้วยโมเลกุล DNA ขนาดใหญ่เดียวที่มีโปรตีนที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีของเซลล์ยูคาริโอตนิวเคลียสจะถูกแยกออกโดยซองจดหมายนิวเคลียร์ซึ่งนอกเหนือจากการมีฟังก์ชั่นในการแยกนิวเคลียสออกจากนิวเคลียสไซโตพลาสซึม รูขุมขนเหล่านี้มีหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนสารระหว่างนิวเคลียสและพลาสซึม

ภายในนิวเคลียสมีรูปร่างเป็นทรงกลมที่เรียกว่านิวเคลียสสารประกอบโปรตีน DNA และ RNA และยีนนิวเคลียร์หรือที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรม ยีนเหล่านี้มีความรับผิดชอบไม่เฉพาะกับลักษณะทางพันธุกรรม แต่ยังสำหรับการควบคุมกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินการโดยเซลล์

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

โดยทั่วไปเราสามารถพูดได้ว่านิวเคลียสมีหน้าที่พื้นฐานสองประการ: ควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์และเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของมัน


วีดีโอ: สดคม! ปมนำโซลาเซลลหลกหมนคนทนในปเดยว Solar cell for water pumping Farm Station (มีนาคม 2021).