ข้อมูล

ศึกษานิเวศวิทยาอะไรนิเวศวิทยา: สิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์

ศึกษานิเวศวิทยาอะไร

นิเวศวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาความสัมพันธ์หลายอย่างที่มีอยู่ระหว่างสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากที่มีอยู่ระหว่างพวกเขาและสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์โลก

ความสำคัญ

ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการถือกำเนิดของอุตสาหกรรมและการทำให้เป็นเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นวิทยาศาสตร์นี้มีความสำคัญพื้นฐานที่จะเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจนี้ช่วยให้เราสามารถทำตามขั้นตอน (การปฏิบัติจริง) เพื่อให้การพัฒนาสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นความรู้ทางนิเวศวิทยาจึงมีความสำคัญพื้นฐานสำหรับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

หัวข้อหลักที่ศึกษาโดยนิเวศวิทยา:

- ส่วนประกอบของระบบนิเวศ

- ใยอาหาร

- ห่วงโซ่อาหาร

- ช่องนิเวศวิทยาและที่อยู่อาศัย

- ระดับโภชนาการ

- วัฏจักรสสารและพลังงานไหล

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต (ความสามัคคีและไม่ลงรอยกัน)

- ความสำเร็จทางนิเวศวิทยา

- นิเวศวิทยาประชากร

- ปิรามิดเชิงนิเวศน์

- วัฏจักร Biogeochemical (คาร์บอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจนและน้ำ)

- biomes บกและสัตว์น้ำ (ความหลากหลายทางชีวภาพ)

- ความไม่สมดุลของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

- Phytogeography

- มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศ

- นิเวศวิทยาของ metapopulations

- นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ