ข้อมูล

เซลล์พืชเซลล์พืช: ฟังก์ชันพืชชนิดต่าง ๆ

คืออะไร

เซลล์พืชมีลักษณะคล้ายกับเซลล์ของสัตว์มากมันแตกต่างจากเซลล์ที่สองเนื่องจากมีออร์แกเนลล์บางอย่างเช่นผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์

องค์ประกอบและฟังก์ชั่น

เซลล์พืชประกอบด้วยส่วนประกอบของโปรโตปลาสซึม (นิวเคลียสเอ็นโดพลาสซึมเรติเคิลไซโตพลาสซึมไรโบโซมคอมเพล็กซ์ golgi ไมโตคอนเดรียลิโซมและพลาสซึม) และส่วนประกอบที่ไม่ใช่โปรโตพลาสซึม

ผนังเซลล์เป็นคุณสมบัติพิเศษของเซลล์พืช แต่ก็มีฟังก์ชั่นในการปกป้องและสร้างเซลล์ผู้ใหญ่ มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่โดยเซลลูโลส

คลอโรพลาสต์เป็นคลอโรฟิลล์พลาสต์พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการสังเคราะห์แสง พวกมันมีอยู่ในเซลล์ที่สัมผัสกับแสงเท่านั้น

ในเซลล์ของสัตว์เซลล์พืชทำหน้าที่หลากหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาสมดุลและชีวิต

วีดีโอ: วชาชววทยา - เซลลพช (สิงหาคม 2020).