ทั่วไป

ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่งโครงสร้างของอัลบูมินของมนุษย์

อัลบูมินคืออะไร

อัลบูมินเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางชีวภาพมากมายที่พบในเลือด มันถูกสังเคราะห์ในตับ

อัลบูมินสามารถพบได้ในไข่และนม

หน้าที่หลักของอัลบูมินในร่างกายมนุษย์:

- การบำรุงรักษาแรงดันออสโมติก

- การขนส่งของฮอร์โมนที่ผลิตโดยต่อมไทรอยด์

- การขนส่งกรดไขมันฟรี

- ขนส่งฮอร์โมนที่ละลายในไขมัน

- การขนส่งบิลิรูบินแบบไม่ลงรอยกัน

- ควบคุมค่า ph

วีดีโอ: วชาเคม - กรดอะมโนและพนธะเพปไทด (กรกฎาคม 2020).