+
ข้อมูล

พลาสซึมไซโตพลาสซึม: ฟังก์ชันของเซลล์ที่สำคัญ

พลาสซึม - นิยามคืออะไร

ในเซลล์ของยูคาริโอตมีช่องว่างระหว่างเมมเบรนพลาสมาและเมมเบรนนิวเคลียร์ พื้นที่นี้เรียกว่าไซโตพลาสซึม

ไซโตพลาสซึมประกอบด้วย hyaloplasma ซึ่งเป็นสสารคอลลอยด์ (ความหนืด) ในพลาสซึมเราพบว่าเซลล์ organelles (ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์)

หน้าที่หลักของพลาสซึมของเซลล์สัตว์:

- สนับสนุนโครงสร้างของเซลล์โดยรักษาความสม่ำเสมอและรูปร่าง

- การจัดเก็บสารเคมีที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาชีวิต

ออร์แกเนลซึมของเซลล์สัตว์:

- ไลโซโซม: มีส่วนร่วมในการย่อยสารอินทรีย์

- Vacuoles: อยู่ในโปรโตซัวมีส่วนร่วมในการย่อยภายในเซลล์

- เอนโดพลาสซึม reticulum เรียบ: มีฟังก์ชั่นของการดำเนินการสังเคราะห์ไขมันนอกเหนือจากการขนส่งและการจัดเก็บสาร

- เอ็นโดพลาสซึมเรติเคิลหยาบ: ทำการสังเคราะห์โปรตีน

- Centrioles: มีส่วนร่วมในการแบ่งเซลล์นอกเหนือจากการก่อให้เกิด flagella และขนตา

- Golgi Complex: ทำการหลั่งเซลลูไลท์ทำให้เกิด acrosome และ lysosome

- ไรโบโซม: ทำการสังเคราะห์โปรตีน

- Peroxisomes: กระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นทำหน้าที่ล้างพิษของเซลล์

- Mitochondria: ทำการหายใจของเซลล์


วีดีโอ: ไซโทพลาซม : ออรแกเนลลทมเยอหม1ชน 01 (มีนาคม 2021).