ข้อมูล

คำต่อท้ายกายวิภาค?

คำต่อท้ายกายวิภาค?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ต่อไปนี้เป็นคำต่อท้ายบางส่วนที่ฉันต้องการทราบความหมาย:

-ium: สี่เหลี่ยมคางหมู (carpal bone)
-ius: trapezius (กล้ามเนื้อคอลัมน์)
-ous: ทาลัสและแคลคานัส (tarsal bone)
-alis: Acromialis, Ulnaris (ไหล่และกระดูกปลายแขน)
-กิน: Capitate, Hamate, lunate (กระดูกข้อมือ)

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง หัว และ ตุ่ม?

จะทราบได้อย่างไรว่าจะใช้คำต่อท้ายเหล่านี้ได้อย่างไร โดยจะสุ่มให้หรือเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหรือบางอย่าง


ชื่อเหล่านี้มาจากภาษาละติน [1].

 • -ium เป็นการปฏิเสธครั้งที่สองของคำนามในเชิงกล่าวหา (สี่เหลี่ยมคางหมู หมายถึงกระดูกจึงเป็น คำนาม)
 • -ius เป็นคำต่อท้ายคำคุณศัพท์สัมพันธการก (สี่เหลี่ยมคางหมู เป็นชื่อของกล้ามเนื้อจึงเป็น คุณศัพท์)
 • คุณเขียนผิด: เล็บเท้า และ แคลคาเนียส ถูกต้อง. พวกเขาทั้งคู่ได้รับการเสนอชื่อ คำนาม.
 • ไม่มี -alis คำต่อท้าย; มันคือ -เป็น หรือ -ลิส. พวกเขาคือ คุณศัพท์ คำต่อท้าย
 • ไม่มี -กิน คำต่อท้าย นั่นคือ คำนาม.

หัวใต้ดิน เป็นคำภาษาละตินสำหรับ tuberosity. เป็นคุณภาพหรือสภาพของ ตุ่ม (คุณศัพท์) [2].

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. วิกิพีเดีย การเสื่อมของละติน
 2. พจนานุกรมฟรีโดย Farlex, ทูเบอร์เคิล

รากของระบบโครงร่าง คำต่อท้าย และคำนำหน้า

ไปที่ลิงค์ต่อไปนี้ อ่านเว็บไซต์และตอบคำถามด้านล่าง:


จดความหมายของส่วนประกอบต่อไปนี้และยกตัวอย่างเวลาที่คุณจะใช้ส่วนประกอบนั้น คุณต้องใช้คำที่แตกต่างจากคำที่ให้ไว้เป็นตัวอย่างในเว็บไซต์.

ตัวอย่าง "วิทยา" ความหมาย: การศึกษาในขณะที่ "ชีววิทยา" หมายถึงการศึกษาชีวิต

อาร์เธอร์-
chondr-
ค่าใช้จ่าย-
ออสทีโอ-
สโคลิโอ-
-สลาย
-osis
-tomy

7 ความคิดเห็น:

arthr- ความหมาย: ข้อต่อเช่นเดียวกับใน "arthritis" การอักเสบของข้อต่อหรือข้อต่อ

chondr- ความหมาย: กระดูกอ่อนเช่นเดียวกับใน "chondriosome" ออร์แกเนลล์ในไซโตพลาสซึม

ราคา: ความหมาย: ซี่โครงใน "costoclavicular" เกี่ยวกับซี่โครงและกระดูกไหปลาร้า

osteo- ความหมาย: กระดูกตาม "osteometry," การวัดกระดูก

scolio- ความหมาย: บิดหรือโค้งเช่นเดียวกับใน "scoliosis" เส้นโค้งด้านข้างที่ผิดปกติไปยังกระดูกกระดูกสันหลัง

lysis- ความหมาย: สลาย, คลายเหมือนใน "อัมพาต," สูญเสียความรู้สึกในภูมิภาคในร่างกาย.

osis- ความหมาย: สถานะของโรคเช่นเดียวกับใน "neurosis" ความผิดปกติทางจิตที่ทำเครื่องหมายด้วยความวิตกกังวลหรือความกลัว

tomy- ความหมาย: การตัดในขณะที่ "gastrotomy" การดำเนินการของการตัดเข้าไปในกระเพาะอาหาร

1."arthr" ความหมาย: ข้อใน "arthritis" หมายถึง การอักเสบของกระดูก

2."chondr" ความหมาย: กระดูกอ่อนใน "chondrocyte" หมายถึง เซลล์กระดูกอ่อน

3."cost" ความหมาย: ซี่โครง ในภาษา "costalgia" หมายถึง ปวดในซี่โครง

4."osteo" หมายถึง กระดูกเหมือนกับเนื้องอกในกระดูกชนิดหนึ่ง

5."scolio" ความหมาย: โค้ง / คดเคี้ยวเหมือนใน "scoliosis" หมายถึงความโค้งของกระดูกสันหลัง

6."lysis" ความหมายคือ การแตกสลายเช่นเดียวกับโรคกระดูกข้อเสื่อม หมายถึง การอักเสบของกระดูก

7."osis" ,ความหมาย: โรคเช่นเดียวกับในโรคกระดูกพรุนหมายถึงมวลกระดูกลดลง-แนวโน้มการแตกหัก

8."tomy" ความหมาย : กรีดเข้าไปในทรวงอก แปลว่า กรีดที่หน้าอก/ทรวงอก

arthr-joint= Carpal Tunnel Syndrome - เส้นประสาทค่ามัธยฐานถูกกดทับที่ข้อมือ

chondr-cartilage= โรคข้อเข่าเสื่อม- กระดูกอ่อนบาง

cost-rib= Costochondritis- syndrome มักมีผลต่อซี่โครงที่สองตามด้วยที่สามและสี่

osteo-bone= กระดูกพรุน-ลดมวลกระดูก-กระดูกหักง่าย

scholio-curved/crooked=Kyphosis- ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง

lysis-disintegration= Chemolysis- การสลายตัวของสารอินทรีย์ผ่านการใช้สารเคมี

osis-disease=Zygomycosis- การติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อรา

tomy-incision into= การตัด Lobotomy ของเส้นประสาทในสมองส่วนหน้าของสมอง

Arthr- Joint "Arthral"- ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับข้อต่อ

Chondr- กระดูกอ่อน "Chondrial bone"- กระดูกที่ก่อตัวขึ้นภายใต้เยื่อหุ้มกระดูกเชิงกราน

ต้นทุน- ซี่โครง "ค่าใช้จ่าย"- ต้นทุนค่าใช้จ่าย

Osteo- กระดูก "Osteopathy"- ระบบการรักษาตามการจัดการของกระดูกหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

Scolio- Corved/Cooked "scoliotic"- ความโค้งด้านข้างที่ผิดปกติของกระดูกสันหลัง มีมา แต่กำเนิด หรือเกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดูกสันหลังหรือกระดูกสะโพก

Lysis- disintegration "Lysistrata"- ภาพยนตร์ตลกกรีกต่อต้านสงคราม

Osis- โรค "metamorphosis"- การเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือรูปแบบ

Tomy- กรีดเป็น "Anatomy"- การศึกษาโครงสร้างของร่างกายและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ

arthr- หมายถึงข้อต่อ วิชามานุษยวิทยาของข้อต่อ

chondr- หมายถึงกระดูกอ่อน Chondroma การเจริญเติบโตของข้อต่อหรือเนื้องอก

ราคา- หมายถึงซี่โครง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับซี่โครง

กระดูกที่มีความหมาย osteo โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง

scolio หมายถึงโค้ง / คดเคี้ยว Scoliosis เป็นภาวะทางการแพทย์ที่กระดูกสันหลังของบุคคลนั้นโค้งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

-lysis - หมายถึงการสลายตัว Hemolysis ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง

-osis หมายถึง โรค โรคติดเชื้อวัณโรคที่เกิดจากเชื้อมัยโคแบคทีเรีย

-tomy แปลว่า กรีดเข้า Mastectomy การผ่าตัดเอาเต้านมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างออกบางส่วนหรือทั้งหมด

Arthr- Joint "Arthral"- ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับข้อต่อ

Chondr- กระดูกอ่อน "Chondrial bone"- กระดูกที่ก่อตัวขึ้นภายใต้เยื่อหุ้มกระดูกเชิงกราน

ต้นทุน- ซี่โครง "ค่าใช้จ่าย"- ต้นทุนค่าใช้จ่าย

Osteo- กระดูก "Osteopathy"- ระบบการรักษาตามการจัดการของกระดูกหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

Scolio- Corved/Cooked "scoliotic"- ความโค้งด้านข้างที่ผิดปกติของกระดูกสันหลัง มีมา แต่กำเนิด หรือเกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคของกระดูกสันหลังหรือกระดูกสะโพก

Lysis- disintegration "Lysistrata"- ภาพยนตร์ตลกกรีกต่อต้านสงคราม

Osis- โรค "metamorphosis"- การเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือรูปแบบ

Tomy- กรีดเป็น "Anatomy"- การศึกษาโครงสร้างของร่างกายและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ


ตำแหน่งทางกายวิภาค

เพื่อเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้น นักกายวิภาคศาสตร์กำหนดวิธีการมองร่างกายให้เป็นมาตรฐาน เช่นเดียวกับแผนที่โดยปกติจะมีทิศเหนืออยู่ด้านบน "แผนที่" ของเนื้อหามาตรฐานหรือ ตำแหน่งทางกายวิภาคคือ ร่างกายยืนตรง เท้ากว้างเท่าไหล่และขนานกับนิ้วเท้าไปข้างหน้า แขนขาด้านบนยื่นออกไปแต่ละด้าน และฝ่ามือหันไปข้างหน้าดังแสดงในรูปที่ 1 การใช้ตำแหน่งมาตรฐานนี้ช่วยลดความสับสน ไม่สำคัญว่าร่างกายจะอธิบายในลักษณะใด คำที่ใช้เหมือนกับว่าอยู่ในตำแหน่งทางกายวิภาค ตัวอย่างเช่น แผลเป็นที่ “บริเวณข้อมือ (ข้อมือ) หน้า (ด้านหน้า)” จะปรากฏบนฝ่ามือของข้อมือ คำว่า "ส่วนหน้า" จะใช้ได้แม้ว่ามือจะวางฝ่ามือลงบนโต๊ะก็ตาม

รูปที่ 1 ภูมิภาคของร่างกายมนุษย์ ร่างกายมนุษย์แสดงในตำแหน่งทางกายวิภาคใน (a) มุมมองด้านหน้าและ (b) มุมมองด้านหลัง บริเวณของร่างกายมีข้อความเป็นตัวหนา

ร่างกายที่กำลังนอนราบจะอธิบายว่าเป็นคว่ำหรือหงาย คว่ำ อธิบายการวางแนวคว่ำหน้าลง และ หงาย อธิบายการวางแนวหงายขึ้น คำศัพท์เหล่านี้บางครั้งใช้อธิบายตำแหน่งของร่างกายในระหว่างการตรวจร่างกายหรือขั้นตอนการผ่าตัด


คำนำหน้าและคำต่อท้ายกายวิภาคและการแพทย์

การเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ครั้งแรกบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ ภาษา. นักเรียนมักไม่เพียงแค่มีเนื้อหาจำนวนมากให้เรียนรู้เท่านั้น แต่ยังพยายามดิ้นรนเพื่อให้ความหมายของภาษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับภาษานี้คือ ในหลายกรณี ชื่อของเนื้อหาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์จะมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ หากคุณเพิ่งเข้าใจว่าคำต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ที่มีความหมายได้ ตัวอย่างเช่น หลอดเลือดแดง subclavian ชื่อนี้บอกตำแหน่งของมันและบอกใบ้ถึงเส้นทางของเส้นเลือดนี้ด้วย ซับ - ความหมายด้านล่าง คลาเวียน – เกี่ยวกับกระดูกไหปลาร้าหรือในเชิงกายวิภาค กระดูกไหปลาร้า ตัวอย่างอื่น, arthr – หมายถึงข้อต่อและ มันคือ - หมายถึงการอักเสบ มีตัวอย่างมากมายเช่นนี้!

บ่อยครั้ง ส่วนของคำที่มีความหมายต่างกันจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น brachioradialis ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อในแขนสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนที่มีความหมายและสระที่เชื่อมโยงในกรณีนี้คือ 'o' บราชี แปลว่า แขน และ รัศมี หมายถึงกระดูกชิ้นหนึ่งในปลายแขน รัศมี สระที่เชื่อมโยงกันโดยทั่วไปคือ 'o' แต่สระอื่นอาจใช้เพื่อเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของคำเข้าด้วยกัน

เพื่อให้การเรียนรู้ภาษานี้ง่ายขึ้น บทความนี้จึงใช้เวลามากขึ้น คำนำหน้าและคำต่อท้ายที่ใช้กันทั่วไปจัดเป็นหมวดหมู่แล้วให้ความหมายและตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น ในสองตัวอย่างก่อนหน้านี้ จะพบ 'ย่อย' ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ และ 'arthr' จะพบในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคของร่างกาย ภายในแต่ละหมวดหมู่ คำนำหน้าจะเรียงตามลำดับตัวอักษร


แบบทดสอบการบำบัด:


การปฐมพยาบาล :
แบบทดสอบเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน


นวด :
ทั้งหมดเกี่ยวกับการฝึกนวดบำบัด


การพยาบาลและการแพทย์ :
ทดสอบความรู้ด้านการพยาบาลและการแพทย์ของคุณ


โภชนาการ :
แบบทดสอบเกี่ยวกับโภชนาการของมนุษย์

แบบทดสอบคำถาม 15 ข้อแต่ละข้อมีวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการเตือนตัวเองถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากหนังสือหรือในห้องเรียน และหากคุณทำงานผ่านคำถามเหล่านี้เป็นประจำ คุณจะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิวิทยาได้อย่างรวดเร็วเพราะ ฝึกฝนบ่อยๆทำให้เก่ง!


กายวิภาคศาสตร์

การเรียนรู้วิธีการวาดเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การเรียนรู้วิธีวาดกายวิภาคเป็นอีกสนามเบสบอลทั้งหมด

Lali DeRosier กล่าวว่า "สิ่งที่ฉันสนใจเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ในตำนานคือความสมบูรณ์แบบของกายวิภาคศาสตร์ของพวกเขา

เขาย้ายไปที่มหาวิทยาลัยบอนน์ในตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่องกายวิภาคศาสตร์และเปลี่ยนความสนใจไปที่ฟิสิกส์ของกระแสน้ำวนในของเหลว

อย่างไรก็ตาม นักบรรพชีวินวิทยาอายุน้อยจากมหาวิทยาลัยเยล ยืนยันว่ากายวิภาคของบรอนโทซอรัสชี้ให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตบนบกอย่างชัดเจน

เป็นจุดสนใจของการไต่สวนทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเชื่อมโยงกับกายวิภาคของผู้หญิงคือการตำหนิสำหรับความเกลียดชังของผู้คน

เป้าหมายคือการสร้างกายวิภาคศาสตร์ทางวรรณกรรมของศตวรรษที่ผ่านมา—หรือพูดให้ชัดเจนตั้งแต่ 1900 ถึง 2014

พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกายวิภาคศาสตร์ของผู้หญิงซึ่งมักเป็นเป้าหมายของจินตนาการ

ซาอูล เบส ผู้ออกแบบลำดับภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ( Anatomy of a Murder, The Man with the Golden Arm) ในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูด

Morbid Anatomy โดยมี Ebenstein เป็นผู้นำ ดูเหมือนว่าจะทำทุกอย่างตั้งแต่การตีพิมพ์หนังสือไปจนถึงการเดินทางระหว่างประเทศชั้นนำ

ร้านกาแฟ/ร้านหนังสือชั้นล่างสุดคึกคักเมื่อเข้ามาในร้าน Morbid Anatomy จากถนนอุตสาหกรรมที่ไม่ธรรมดาในบรูคลิน

เบอร์ตันผู้เฒ่าผู้แปลกตาใน " Anatomy of Melancholy" ของเขาตระหนักถึงคุณธรรมของพืชในขณะที่เขาวิเคราะห์การล่วงละเมิด

กายวิภาคศาสตร์ทั้งหมดไม่มีงานใดยากเท่ากับการเรียนรู้สิ่งที่แนบมาอย่างแม่นยำของกล้ามเนื้อหลัง

Coach ที่มีชื่อเสียงในด้าน Anatomy กล่าวว่าไม่มีใครสามารถเรียนรู้ Anatomy ได้จนกว่าเขาจะได้เรียนรู้และลืมมันไปสามถึงเจ็ดครั้ง!

แม้แต่ในรายละเอียดของกายวิภาคศาสตร์ ตัวละครที่หายไปนานก็ปรากฏขึ้นในทันใด

กายวิภาคศาสตร์แตกต่างกัน และแสงตกบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน แต่หลักการไม่เปลี่ยนแปลง


กายวิภาคศาสตร์

adip - adipose- fat- (ประกอบด้วยไขมันสัตว์) อาหารที่เรากินประกอบด้วยไขมันจำนวนมากแม้หลังจากที่เราทำความสะอาดแล้ว

ชีวะ - การตรวจชิ้นเนื้อ- ชีวิต- (การตรวจเนื้อเยื่อหรือของเหลวจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตเพื่อหาการมีอยู่หรือสาเหตุของโรค) ก่อนที่พวกเขาจะมีงานศพ พวกเขาทำการตรวจชิ้นเนื้อร่างกายของเขาเพื่อดูว่าเขาเสียชีวิตด้วยโรคหรือไม่

capit - decapitate- head- (ตัดหัวของ "กษัตริย์ฝรั่งเศสถูกตัดศีรษะระหว่างการปฏิวัติ") ย้อนกลับไปในสมัยโรมัน รูปแบบการประหารชีวิตและการลงโทษคือการตัดศีรษะ

cephal -cephalad- head- (ไปข้างหน้าไปทางศีรษะหรือส่วนหน้าของร่างกายตรงข้ามกับ caudad) ขณะที่โรคเคลื่อนผ่านร่างกายจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของ caudad

corp-corpus- ร่างกาย- (ส่วนหลักของอวัยวะหรือโครงสร้างอื่น ๆ ของร่างกาย) ทุกส่วนของร่างกายยึดติดกับคลังข้อมูล)

crani -cranium- skull- (ส่วนของกะโหลกศีรษะที่ล้อมรอบสมอง) ส่วนกะโหลกถ้าร่างกายนั่งอยู่บนไหล่)
dent -dental- ฟัน- (ของหรือเกี่ยวข้องกับฟัน "ไหมขัดฟัน") เพื่อให้ฟันของคุณแข็งแรง คุณควรได้รับการตรวจฟันอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี

hist -histology- tissue-(สาขาชีววิทยาที่ศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเนื้อเยื่อสัตว์หรือพืช) ในวิทยาลัย ฉันหวังว่าจะได้ศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของร่างกาย

ภายหลัง -ด้านข้าง- ด้านข้าง- (นอนอยู่ห่างจากระนาบมัธยฐานและทัลของร่างกาย "เลมนิสคัสด้านข้าง") เมื่อคุณยืนอยู่ในตำแหน่งปรมาณู แขนของคุณวางด้านข้างจากร่างกาย

ocul -oculist- eye- (ผู้มีความชำนาญในการทดสอบความบกพร่องของการมองเห็นเพื่อสั่งแว่นตาแก้ไข) เมื่อฉันไปติดต่อมา ฉันต้องไปหาหมอตา

oste -osteoblast- bone- (เซลล์ที่พัฒนากระดูก) น้องสาวของฉันมี osteoblast นั่นคือสาเหตุที่เธอมีกระดูกมากกว่าที่จำเป็น

phag -phagocyte- กิน- ( เซลล์ที่ดูดกลืนและย่อยเศษซากและจุลินทรีย์ที่บุกรุก) เป็นการดีที่เรามี phagocytes เพราะมันป้องกันไม่ให้เราป่วย

pleur- pleura- side- (เยื่อหุ้มเซรุ่มบาง ๆ รอบปอดและผนังด้านในของหน้าอก) เยื่อหุ้มปอดช่วยให้ปอดติดเชื้อและทำให้คุณป่วย

quad - quadriceps- สี่- (กล้ามเนื้อต้นขาที่ขยายขา) เมื่อคุณออกกำลังกาย คุณจะรู้สึกว่า quadriceps ในขากระชับ

stern -sternum- chest- (กระดูกแบนที่ประกบกับกระดูกไหปลาร้าและซี่โครงเจ็ดคู่แรก) กระดูกสันอกตั้งอยู่ตรงกลางของร่างกาย

ab - ลักพาตัว- ออกจาก-(ดึงออกจากร่างกาย, ของกล้ามเนื้อ.) เมื่อคุณมีเอ็นฉีกขาด กระดูกจะขาดจากกระดูก

ad - ต่อมหมวกไต - ต่อ - (ของหรือเกี่ยวกับต่อมหมวกไตหรือสารคัดหลั่งของต่อมหมวกไต) เมื่อคุณรู้สึกตื่นเต้นหรือทำงานมากเกินไป คุณจะรู้สึกว่าอะดรีนาลีนพุ่งเข้ามา

angi - angiograph- หลอดเลือด- (การตรวจ Roentgenographic ของหลอดเลือดหลังจากฉีดสารทึบรังสีที่มีความคมชัดสูงจะสร้าง angiogram) เมื่อคุณได้รับการตรวจหลอดเลือด คุณจะได้รับและ angiograph

auto - autograft- self- (เนื้อเยื่อที่นำมาจากจุดหนึ่งและต่อกิ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในบุคคลเดียวกัน "ผิวหนังจากต้นขามาแทนที่ผิวหนังที่ไหม้ที่แขน") หลังจากที่คุณยายของฉันมีแผลไฟไหม้ระดับที่ 3 พวกเขาก็ต้องทำการผ่าตัด การปลูกถ่ายอัตโนมัติที่ขาของเธอเพื่อทดแทนผิวหนังที่แขนของเธอ

centi - เซนติเมตร - ร้อย- (หน่วยเมตริกของความยาวเท่ากับหนึ่งในร้อยของเมตร) เมื่อฉันวัดรั้วของฉัน ฉันใช้เซนติเมตรในการวัด

circum - circumflex- around- (เครื่องหมายกำกับเสียง (^) วางไว้เหนือสระในบางภาษาเพื่อระบุคุณภาพการออกเสียงพิเศษ) เลือดของเราเป็นกล้ามเนื้อ circumflex

dextro -dextrad- right- (ไปทางขวา dextrally) ฉันคิดว่าด้านขวาของร่างกายของฉันเป็น dexatrad

epi - epigastric- เมื่อ- (ของหรือเกี่ยวข้องกับผนังด้านหน้าของช่องท้อง "หลอดเลือดแดง epigastric".) ท้องส่วนบนอยู่ใกล้กับกระเพาะอาหาร

ex - excision- out of-(การผ่าตัดเอาส่วนของร่างกายหรือเนื้อเยื่อออก) บางคนมีการตัดตอนเพราะพวกเขาไม่ชอบบางส่วนของร่างกายของพวกเขา

inter -interrenal- ระหว่าง- (ระหว่าง "บ้านสองหลังที่มีต้นไม้อยู่ระหว่าง") ท้องของคุณอยู่ระหว่างด้านหน้าและด้านหลัง

non-nonviable- not-(ไม่สามารถดำรงชีวิตหรือพัฒนาได้สำเร็จ) คนส่วนใหญ่คิดว่าแบคทีเรียไม่สามารถดำรงชีวิตได้ แต่ก็เป็นเช่นนั้น

ortho - orthopedic- straight- (ของหรือเกี่ยวข้องกับหรือใช้ในศัลยกรรมกระดูก "รองเท้ากระดูก".) บางครั้งฉันต้องไปดูกระดูกข้อเท้าของฉัน

เส้นทาง -พยาธิวิทยา- โรค-( สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ศึกษาสาเหตุและธรรมชาติและผลกระทบของโรค) ที่ GSU น้องสาวของฉันกำลังศึกษาพยาธิวิทยาเพื่อเรียนรู้ว่าร่างกายได้รับเชื้อจากโรคต่างๆ อย่างไร

pseudo -psuedopod- false- (การเจริญเติบโตชั่วคราวที่จุลินทรีย์บางชนิดใช้เป็นอวัยวะในการให้อาหารหรือการเคลื่อนไหว) baterias บางชนิดมี pseudopods เพื่อช่วยให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้

sinistro -sinistrad- ซ้าย- (ไปทางซ้ายแบบไซนิสตราด) ฉันถือว่าด้านซ้ายของร่างกายของฉันเป็นซินิสตราด

cide -แท้ง- ฆ่า-(การกระทำของการทำลายทารกในครรภ์.) ผู้หญิงบางคนมีการทำแท้งซึ่งประกอบด้วยการทำแท้งเพื่อฆ่าทารกที่นั่น

อักเสบ - ตับอักเสบ - ในเปลวไฟ - (การอักเสบของตับที่เกิดจากไวรัสหรือสารพิษ) เมื่อคนบางคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบจะต้องไปโรงพยาบาล

logy - histology- study of- (สาขาชีววิทยาที่ศึกษาโครงสร้างจุลทรรศน์ของเนื้อเยื่อสัตว์หรือพืช) ฉันคิดว่า histology จะเป็นวิชาที่ดีที่จะเรียนในวิทยาลัย

เมตร -pedometer- วัด- (เครื่องมือวัดสำหรับบันทึกจำนวนก้าวเดินในการเดิน) เราคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าใช้เครื่องนับก้าวเพื่อวัดรั้ว

plasty -osteoplasty-formed-(การผ่าตัดหรือกระบวนการที่การสูญเสียกระดูกทั้งหมดหรือบางส่วนได้รับการแก้ไข) เมื่อกระดูกของผู้คนเริ่มเสื่อมลง พวกเขาจะต้องได้รับการผ่าตัดสร้างกระดูก

scope- otoscope- ตรวจสอบ- (เครื่องมือแพทย์ประกอบด้วยเลนส์ขยายและแสงที่ใช้สำหรับตรวจหูชั้นนอก (ช่องหูและโดยเฉพาะเยื่อแก้วหู) เมื่อฉันไปพบแพทย์พวกเขาใช้ otoscope เพื่อตรวจหูของฉัน


ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

หลักฐานที่แสดงว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชื่นชมรูปแบบและโครงสร้างของสัตว์ร่วมสมัยของพวกเขานั้นสามารถอยู่รอดได้ในรูปแบบของภาพวาดบนผนังถ้ำในฝรั่งเศส สเปน และที่อื่นๆ ในช่วงอารยธรรมแรกๆ ของจีน อียิปต์ และตะวันออกกลาง เมื่อมนุษย์เรียนรู้ที่จะเลี้ยงสัตว์บางชนิดและปลูกผลไม้และธัญพืชจำนวนมาก พวกเขายังได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของพืชและสัตว์ต่างๆ

อริสโตเติลสนใจรูปแบบและโครงสร้างทางชีววิทยาและ ประวัติสัตว์ มีคำอธิบายที่ยอดเยี่ยม มองเห็นได้ชัดเจนในสายพันธุ์ที่ยังหลงเหลืออยู่ของสัตว์ในกรีซและเอเชียไมเนอร์ เขายังสนใจสัณฐานวิทยาของพัฒนาการและศึกษาพัฒนาการของลูกไก่ก่อนฟักไข่และวิธีการผสมพันธุ์ของปลาฉลามและผึ้ง เลนเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่ผ่าสัตว์และบันทึกการสังเกตโครงสร้างภายในของเขาอย่างระมัดระวัง การพรรณนาถึงร่างมนุษย์ของเขา แม้จะยังคงเป็นอำนาจที่ไม่ต้องสงสัยมาเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี แต่ก็มีข้อผิดพลาดที่สังเกตได้บางประการ เนื่องจากพวกมันมีพื้นฐานมาจากการผ่าหมูและลิงมากกว่าที่จะเป็นมนุษย์

แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของสัณฐานวิทยาสมัยใหม่ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่จุดสังเกตในยุคแรกๆ ก็คือการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1543 De humani corporis fabrica โดย Andreas Vesalius ซึ่งการผ่าร่างมนุษย์อย่างระมัดระวังและภาพวาดที่แม่นยำของการสังเกตของเขาเผยให้เห็นความไม่ถูกต้องหลายประการในคำอธิบายก่อนหน้าของ Galen เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

ในปี ค.ศ. 1661 นักสรีรวิทยาชาวอิตาลี Marcello Malpighi ผู้ก่อตั้งกายวิภาคศาสตร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ได้สาธิตการมีอยู่ของหลอดเลือดขนาดเล็กที่เรียกว่าเส้นเลือดฝอย ซึ่งเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงและเส้นเลือด การมีอยู่ของเส้นเลือดฝอยได้รับการสันนิษฐานเมื่อ 30 ปีก่อนโดยแพทย์ชาวอังกฤษ วิลเลียม ฮาร์วีย์ ซึ่งการทดลองแบบคลาสสิกเกี่ยวกับทิศทางของการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดงและเส้นเลือดระบุว่าต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างกัน ระหว่างปี ค.ศ. 1668 ถึง ค.ศ. 1680 นักกล้องจุลทรรศน์ชาวดัตช์ Antony van Leeuwenhoek ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เพิ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออธิบายเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์อสุจิของมนุษย์ แบคทีเรีย โปรโตซัว และโครงสร้างอื่นๆ

ส่วนประกอบของเซลล์—นิวเคลียสและนิวเคลียสของเซลล์พืชและโครโมโซมภายในนิวเคลียส—และลำดับที่ซับซ้อนของเหตุการณ์นิวเคลียร์ (ไมโทซิส) ที่เกิดขึ้นระหว่างการแบ่งเซลล์นั้นอธิบายโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนตลอดศตวรรษที่ 19 Organographie der Pflanzen (1898–1901 การจัดระบบของพืชค.ศ. 1900–05) ผลงานอันยอดเยี่ยมของนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน Karl von Goebel ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาในทุกแง่มุม ยังคงเป็นงานคลาสสิกในสาขานี้ ศัลยแพทย์ชาวอังกฤษ John Hunter และนักสัตววิทยาชาวฝรั่งเศส Georges Cuvier เป็นผู้บุกเบิกในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ในการศึกษาโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันในสัตว์ต่างๆ เช่น สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคูเวียร์เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่ศึกษาโครงสร้างของฟอสซิลและสิ่งมีชีวิต และได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสตร์แห่งซากดึกดำบรรพ์ เซอร์ริชาร์ด โอเว่น นักชีววิทยาชาวอังกฤษ ได้พัฒนาแนวคิดสองประการที่มีความสำคัญพื้นฐานในสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบ—คล้ายคลึงกัน ซึ่งหมายถึงความคล้ายคลึงของโครงสร้างภายใน และการเปรียบเทียบ ซึ่งหมายถึงความคล้ายคลึงหน้าที่ผิวเผิน แม้ว่าแนวความคิดจะมาก่อนทัศนะวิวัฒนาการของดาร์วิน แต่ข้อมูลทางกายวิภาคที่ใช้อ้างอิงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากงานของนักกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบชาวเยอรมัน Carl Gegenbaur หลักฐานสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการแม้ว่าโอเว่นจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับมุมมองอย่างต่อเนื่อง ของความหลากหลายของชีวิตจากแหล่งกำเนิดร่วมกัน

หนึ่งในแรงผลักดันที่สำคัญในสัณฐานวิทยาร่วมสมัยคือการอธิบายพื้นฐานระดับโมเลกุลของโครงสร้างเซลล์ เทคนิคต่างๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได้เปิดเผยรายละเอียดที่ซับซ้อนของโครงสร้างเซลล์ เป็นพื้นฐานสำหรับรายละเอียดโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เฉพาะของเซลล์ และแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบของเซลล์บางอย่างเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อต่างๆ การศึกษาส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของเซลล์ได้ชี้แจงพื้นฐานโครงสร้าง ไม่เพียงแต่สำหรับการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเคลื่อนตัวของหางของเซลล์สเปิร์มและการฉายภาพคล้ายขน (cilia และ flagella) ที่พบในโปรโตซัวและเซลล์อื่นๆ การศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงสร้างของเซลล์พืช แม้ว่าจะเริ่มค่อนข้างช้ากว่าที่เกี่ยวข้องกับเซลล์สัตว์บ้าง แต่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างที่สำคัญ เช่น คลอโรพลาสต์ ซึ่งมีคลอโรฟิลล์ซึ่งทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ความสนใจยังมุ่งความสนใจไปที่เนื้อเยื่อพืชที่ประกอบด้วยเซลล์ที่รักษาอำนาจในการแบ่งตัว (เนื้อเยื่อ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่วนปลายของลำต้น และความสัมพันธ์ของพวกมันกับส่วนใหม่ที่พวกมันก่อให้เกิดขึ้น รายละเอียดโครงสร้างของแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ แต่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากทั้งพืชและสัตว์ชั้นสูง ได้รับการศึกษาเพื่อพยายามระบุที่มาของพวกมัน

สัณฐานวิทยายังคงมีความสำคัญในอนุกรมวิธานเนื่องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสปีชีส์เฉพาะถูกนำมาใช้เพื่อระบุ ในขณะที่นักชีววิทยาเริ่มให้ความสนใจกับนิเวศวิทยามากขึ้น การระบุชนิดของพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมีนัยสำคัญมากขึ้น


ทำหน้าที่ประกอบด้วยการดูดซึมและการหลั่ง (เอนไซม์ เมือก และสารอื่นๆ) ผ่านการทำงานของเลนส์ปรับเลนส์ มันอยู่ในทางเดินอาหาร (stomac.

(1984) มนุษย์ lysosomal β-glucosidase: การทำให้บริสุทธิ์โดย affinity chromatography ก้น ไบโอเคมี., 141 (1), 267–279. 37. Maret, A., Salvayre, R., Potier, M., ขา

หน้าที่ของผิวหนังคือ: จัดหาเนื้อเยื่อไขมันของผิวหนังใต้ผิวหนัง บางส่วนของผิวหนังชั้นหนังแท้ เส้นเลือดฝอยสำหรับรูขุมขน ต่อมเหงื่อ และส่วนลึก

ระหว่างการหายใจแบบพาสซีฟหรือเงียบ กล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการช่วยหายใจ ได้แก่ ไดอะแฟรม ซี่โครงภายนอก สเกลเนส และ sternocleidomastoids (หน้า 536 Sil.

กระดูกอ่อนหลอดลม กระดูกอ่อนหลอดลมเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรงแต่ยืดหยุ่นได้ซึ่งช่วยพยุงหลอดลมในขณะที่ยังคงเคลื่อนไหวและงอได้ระหว่างการหายใจไม่ออก

เยื่อบุหัวใจอักเสบซึ่งเป็นการอักเสบของเยื่อบุหัวใจทำให้เกิดการแข็งตัวซึ่งอาจทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือด หัวใจที่แท้จริงถูกปกคลุมด้วยเยื่อหุ้มหัวใจซึ่ง

ลิ้นหัวใจตีบถูกกำหนดให้เป็นความหนาหรือการอุดตันของลิ้นหัวใจหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากผู้ป่วยมีลิ้นหัวใจเอออร์ตาตีบ ให้ไปทางซ้าย

หัวใจวายส่วนสูงที่ไม่ใช่ส่วน ST หัวใจวายเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดบนพื้นผิวของหัวใจ (หลอดเลือดหัวใจ) ถูกบล็อกและขัดจังหวะ bloo

ผู้เขียนได้ให้ข้อมูลอาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากนี้ บทความยังมีประเภทของการรักษาที่ผู้ป่วย

การควบคุมการหลั่งกรดและเปปซินนั้นสัมพันธ์กับความสมดุลของตัวส่งสัญญาณเคมีที่ส่งไปยังเยื่อบุกระเพาะอาหารโดยวิถีทางที่เอื้ออำนวยต่อการติดเชื้อ


1.6 คำศัพท์ทางกายวิภาค

นักกายวิภาคศาสตร์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพใช้คำศัพท์ที่อาจทำให้คนที่ไม่ได้ฝึกหัดสับสน อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของภาษานี้ไม่ใช่เพื่อสร้างความสับสน แต่เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น รอยแผลเป็น "เหนือข้อมือ" อยู่ที่ปลายแขนห่างจากมือ 2-3 นิ้วหรือไม่ หรืออยู่ที่ฐานของมือ? อยู่บนฝ่ามือหรือด้านหลัง? ด้วยการใช้คำศัพท์ทางกายวิภาคที่แม่นยำ เราขจัดความกำกวม ศัพท์ทางกายวิภาคมาจากคำภาษากรีกและละตินโบราณ เนื่องจากภาษาเหล่านี้ไม่ได้ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันอีกต่อไป ความหมายของคำจึงไม่เปลี่ยนแปลง

ศัพท์ทางกายวิภาคประกอบด้วยราก คำนำหน้า และส่วนต่อท้าย รากของคำมักหมายถึงอวัยวะ เนื้อเยื่อ หรือสภาวะ ในขณะที่คำนำหน้าหรือส่วนต่อท้ายมักอธิบายถึงราก ตัวอย่างเช่น ในโรคความดันโลหิตสูง คำนำหน้า "ไฮเปอร์-" หมายถึง "สูง" หรือ "สูงเกินไป" และคำรากศัพท์ "ความตึงเครียด" หมายถึงความดัน ดังนั้น คำว่า "ความดันโลหิตสูง" หมายถึงความดันโลหิตสูงอย่างผิดปกติ

ตำแหน่งทางกายวิภาค

เพื่อเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้น นักกายวิภาคศาสตร์กำหนดวิธีการมองร่างกายให้เป็นมาตรฐาน เช่นเดียวกับแผนที่โดยปกติจะวางตำแหน่งโดยให้ทิศเหนืออยู่ด้านบน ร่างกายมาตรฐาน "แผนที่" หรือตำแหน่งทางกายวิภาค คือร่างกายที่ยืนตัวตรง โดยให้เท้ากว้างเท่าไหล่และขนานกับนิ้วเท้าไปข้างหน้า แขนขาด้านบนยื่นออกไปแต่ละด้าน และฝ่ามือหันไปข้างหน้าดังแสดงในรูปที่ 1.12 การใช้ตำแหน่งมาตรฐานนี้ช่วยลดความสับสน ไม่สำคัญว่าร่างกายจะอธิบายในลักษณะใด คำที่ใช้เหมือนกับว่าอยู่ในตำแหน่งทางกายวิภาค ตัวอย่างเช่น แผลเป็นที่ “บริเวณข้อมือ (ข้อมือ) หน้า (ด้านหน้า)” จะปรากฏบนฝ่ามือของข้อมือ คำว่า "ส่วนหน้า" จะใช้ได้แม้ว่ามือจะวางฝ่ามือลงบนโต๊ะก็ตาม

ร่างกายที่กำลังนอนราบจะอธิบายว่าเป็นคว่ำหรือหงาย Prone อธิบายถึงการวางแนวคว่ำหน้า และหงายอธิบายถึงการวางแนวหงายหน้า คำศัพท์เหล่านี้บางครั้งใช้อธิบายตำแหน่งของร่างกายในระหว่างการตรวจร่างกายหรือขั้นตอนการผ่าตัด

ข้อกำหนดระดับภูมิภาค

ภูมิภาคต่างๆ ของร่างกายมนุษย์มีข้อกำหนดเฉพาะเพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำ (ดูรูปที่ 1.12) สังเกตว่าคำว่า "brachium" หรือ "arm" สงวนไว้สำหรับ "ต้นแขน" และ "antebrachium" หรือ "forearm" ถูกใช้แทน "แขนท่อนล่าง" ในทำนองเดียวกัน "โคนขา" หรือ "ต้นขา" ถูกต้อง และ "ขา" หรือ "กระดูกพรุน" สงวนไว้สำหรับส่วนของรยางค์ล่างระหว่างเข่ากับข้อเท้า คุณจะสามารถอธิบายส่วนต่างๆ ของร่างกายได้โดยใช้คำศัพท์จากรูป

ข้อกำหนดทิศทาง

คำศัพท์ทางกายวิภาคบางคำปรากฏขึ้นตลอดทั้งเล่มนี้และตำรากายวิภาคอื่นๆ (รูปที่ 1.13) ข้อกำหนดเหล่านี้จำเป็นสำหรับการอธิบายตำแหน่งสัมพัทธ์ของโครงสร้างร่างกายต่างๆ ตัวอย่างเช่น นักกายวิภาคศาสตร์อาจบรรยายเนื้อเยื่อกลุ่มหนึ่งว่า "ด้อยกว่า" อีกกลุ่มหนึ่ง หรือแพทย์อาจบรรยายเนื้องอกว่า "ผิวเผินกับ" โครงสร้างร่างกายที่ลึกกว่า จำเงื่อนไขเหล่านี้ไว้ในความทรงจำเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเมื่อคุณกำลังศึกษาหรืออธิบายตำแหน่งของส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะ

 • ด้านหน้า (หรือหน้าท้อง ) อธิบายด้านหน้าหรือทิศทางไปทางด้านหน้าของร่างกาย นิ้วเท้าอยู่ข้างหน้าเท้า
 • หลัง (หรือหลัง) อธิบายด้านหลังหรือทิศทางไปทางด้านหลังของร่างกาย Popliteus อยู่หลังกระดูกสะบ้า
 • สุพีเรีย (หรือกะโหลก ) อธิบายตำแหน่งที่อยู่เหนือหรือสูงกว่าส่วนอื่นของร่างกายที่เหมาะสม วงโคจรนั้นเหนือกว่าโอริส
 • ด้านล่าง (หรือหาง) อธิบายตำแหน่งที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าส่วนอื่นของร่างกายที่อยู่ใกล้หรือไปทางหาง (ในมนุษย์ ก้นกบ หรือส่วนล่างสุดของกระดูกสันหลัง) กระดูกเชิงกรานต่ำกว่าช่องท้อง
 • ด้านข้างอธิบายด้านข้างหรือทิศทางไปทางด้านข้างของร่างกาย นิ้วโป้ง (pollex) อยู่ด้านข้างของตัวเลข
 • อยู่ตรงกลางอธิบายตรงกลางหรือทิศทางไปทางตรงกลางของร่างกาย Hallux คือนิ้วเท้าที่อยู่ตรงกลาง
 • Proximal อธิบายตำแหน่งในแขนขาที่ใกล้กับจุดยึดหรือลำตัว ต้นแขนอยู่ใกล้กับส่วนหน้า
 • ส่วนปลาย อธิบายตำแหน่งในแขนขาที่อยู่ห่างจากจุดยึดหรือลำตัว crus อยู่ไกลจากกระดูกโคนขา
 • ผิวเผินอธิบายตำแหน่งใกล้กับพื้นผิวของร่างกาย ผิวหนังเป็นเพียงผิวเผินถึงกระดูก
 • Deep อธิบายตำแหน่งที่อยู่ไกลจากพื้นผิวของร่างกาย สมองอยู่ลึกถึงกะโหลกศีรษะ

เครื่องบินลำตัว

ส่วนที่เป็นพื้นผิวสองมิติของโครงสร้างสามมิติที่ถูกตัดออก อุปกรณ์ภาพทางการแพทย์สมัยใหม่ช่วยให้แพทย์ได้รับ "ส่วนเสมือน" ของร่างกายที่มีชีวิต เราเรียกการสแกนเหล่านี้ ส่วนของร่างกายและการสแกนสามารถตีความได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เฉพาะในกรณีที่ผู้ดูเข้าใจระนาบที่ส่วนนั้นถูกสร้างขึ้น ระนาบคือพื้นผิวสองมิติในจินตนาการที่เคลื่อนผ่านร่างกาย โดยทั่วไปมีสามระนาบที่อ้างถึงในกายวิภาคศาสตร์และการแพทย์ ดังแสดงในรูปที่ 1.14

 • ระนาบทัลคือระนาบที่แบ่งร่างกายหรืออวัยวะในแนวตั้งออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวา ถ้าระนาบแนวตั้งนี้ไหลลงมาตรงกลางลำตัวโดยตรง จะเรียกว่าระนาบกึ่งกลางหรือระนาบกึ่งกลาง ถ้ามันแบ่งร่างกายออกเป็นด้านซ้ายและขวาไม่เท่ากันจะเรียกว่าระนาบพาราซอจิทัลหรือโดยทั่วไปน้อยกว่าเป็นส่วนตามยาว
 • ระนาบหน้าผากคือระนาบที่แบ่งร่างกายหรืออวัยวะออกเป็นส่วนหน้า (ด้านหน้า) และส่วนหลัง (ด้านหลัง) ระนาบหน้าผากมักถูกเรียกว่าระนาบโคโรนัล (“Corona” เป็นภาษาละตินสำหรับ “มงกุฎ”)
 • ระนาบขวางคือระนาบที่แบ่งร่างกายหรืออวัยวะในแนวนอนออกเป็นส่วนบนและส่วนล่าง ระนาบขวางจะสร้างภาพที่เรียกว่าภาคตัดขวาง

โพรงในร่างกายและเยื่อหุ้มเซลล์

ร่างกายรักษาการจัดระเบียบภายในของตนโดยใช้เยื่อหุ้ม ปลอกหุ้ม และโครงสร้างอื่นๆ ที่แยกส่วนต่างๆ ออกจากกัน ช่องหลัง (หลัง) และช่องหน้าท้อง (ด้านหน้า) เป็นช่องของร่างกายที่ใหญ่ที่สุด (รูปที่ 1.15) โพรงเหล่านี้ประกอบด้วยและปกป้องอวัยวะภายในที่บอบบาง และช่องหน้าท้องช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในขนาดและรูปร่างของอวัยวะในขณะที่ทำหน้าที่ เช่น ปอด หัวใจ กระเพาะอาหาร และลำไส้ สามารถขยายและหดตัวได้โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออื่นๆ บิดเบี้ยว หรือรบกวนการทำงานของอวัยวะใกล้เคียง

ส่วนย่อยของโพรงหลัง (หลัง) และส่วนหน้า (ช่องท้อง)

ฟันผุหลัง (หลัง) และฟันผุด้านหน้า (หน้าท้อง) แต่ละช่องแบ่งออกเป็นฟันผุที่เล็กกว่า ในโพรงหลัง (หลัง) โพรงกะโหลกเป็นที่ตั้งของสมอง และโพรงกระดูกสันหลัง (หรือโพรงกระดูกสันหลัง) ล้อมรอบไขสันหลัง เช่นเดียวกับที่สมองและไขสันหลังประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างที่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง โพรงสมองและไขสันหลังที่อยู่ติดกันก็มีความต่อเนื่องเช่นกัน สมองและไขสันหลังได้รับการปกป้องโดยกระดูกของกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง และโดยน้ำไขสันหลัง ซึ่งเป็นของเหลวไม่มีสีที่ผลิตโดยสมอง ซึ่งหุ้มสมองและไขสันหลังภายในโพรงหลัง (หลัง)

ช่องด้านหน้า (หน้าท้อง) มีสองส่วนย่อย: ช่องทรวงอกและช่องช่องท้อง (ดูรูปที่ 1.15) ช่องทรวงอกเป็นส่วนย่อยที่เหนือกว่าของช่องหน้าและล้อมรอบด้วยโครงซี่โครง ช่องทรวงอกประกอบด้วยปอดและหัวใจซึ่งตั้งอยู่ในเมดิแอสตินัม ไดอะแฟรมก่อตัวเป็นพื้นของช่องทรวงอกและแยกออกจากโพรงช่องท้องที่ด้อยกว่า ช่องท้องเป็นโพรงที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย แม้ว่าจะไม่มีเยื่อแผ่นใดแบ่งช่องช่องท้อง แต่อาจเป็นประโยชน์ในการแยกแยะระหว่างช่องท้อง ส่วนที่เป็นที่ตั้งของอวัยวะย่อยอาหาร และช่องอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นส่วนที่มีอวัยวะสืบพันธุ์

บริเวณท้องและ Quadrants

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจน เช่น เกี่ยวกับตำแหน่งของอาการปวดท้องของผู้ป่วยหรือมวลที่น่าสงสัย ผู้ให้บริการด้านสุขภาพมักจะแบ่งช่องออกเป็นเก้าส่วนหรือสี่ส่วน (รูปที่ 1.16)

วิธีการในระดับภูมิภาคที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะแบ่งช่องย่อยด้วยเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นที่ต่ำกว่ากระดูกซี่โครงทันที และเส้นหนึ่งอยู่เหนือกระดูกเชิงกรานทันที และเส้นแนวตั้งสองเส้นที่ลากราวกับหลุดออกจากจุดกึ่งกลางของกระดูกไหปลาร้าแต่ละข้าง (กระดูกไหปลาร้า) มีเก้าภูมิภาคที่เป็นผลลัพธ์ แนวทางควอแดรนต์ที่ง่ายกว่า ซึ่งมักใช้ในทางการแพทย์ แบ่งช่องย่อยด้วยเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นและแนวตั้งหนึ่งเส้นที่ตัดกันที่สะดือของผู้ป่วย (สะดือ)

เยื่อหุ้มส่วนหน้า (Ventral) Body Cavity

เยื่อหุ้มเซรุ่ม (เรียกอีกอย่างว่าซีโรซา) เป็นหนึ่งในเยื่อบาง ๆ ที่ปกคลุมผนังและอวัยวะในช่องทรวงอกและช่องท้อง ชั้นข้างขม่อมของเยื่อหุ้มตามแนวผนังของโพรงร่างกาย (pariet- หมายถึงผนังโพรง) ชั้นอวัยวะภายในของเมมเบรนครอบคลุมอวัยวะ (อวัยวะภายใน) ระหว่างชั้นข้างขม่อมและชั้นอวัยวะภายในเป็นช่องว่างหรือโพรงเซรุ่มที่เติมของเหลวบางมาก (รูปที่ 1.17)

มีสามโพรงเซรุ่มและเยื่อหุ้มที่เกี่ยวข้อง เยื่อหุ้มปอดเป็นเยื่อหุ้มเซรุ่มที่ปิดช่องเยื่อหุ้มปอดและช่องเยื่อหุ้มปอดล้อมรอบปอด เยื่อหุ้มหัวใจเป็นเยื่อหุ้มเซรุ่มที่ล้อมรอบโพรงเยื่อหุ้มหัวใจและโพรงเยื่อหุ้มหัวใจล้อมรอบหัวใจ เยื่อบุช่องท้องเป็นเยื่อหุ้มเซรุ่มที่ล้อมรอบโพรงช่องท้อง โพรงช่องท้องล้อมรอบอวัยวะหลายส่วนในโพรงช่องท้อง เยื่อหุ้มเซรุ่มสร้างถุงน้ำหรือโพรงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและลดแรงเสียดทานของอวัยวะภายในเมื่อเคลื่อนไหว เช่น เมื่อปอดพองหรือหัวใจเต้น ทั้งซีโรซาข้างขม่อมและอวัยวะภายในจะหลั่งของเหลวเซรุ่มที่บางและลื่นซึ่งอยู่ภายในโพรงเซรุ่ม ช่องเยื่อหุ้มปอดช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างปอดกับผนังร่างกาย ในทำนองเดียวกัน โพรงเยื่อหุ้มหัวใจช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างหัวใจกับผนังของเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องท้องช่วยลดการเสียดสีระหว่างอวัยวะในช่องท้องและอุ้งเชิงกรานกับผนังร่างกาย ดังนั้นเยื่อหุ้มเซรุ่มจึงให้การปกป้องเพิ่มเติมกับอวัยวะภายในโดยการลดแรงเสียดทานที่อาจนำไปสู่การอักเสบของอวัยวะ


ดูวิดีโอ: Chapter 1 ความรเบองตนเกยวกบกายวภาคศาสตรและสรรวทยา (กันยายน 2022).


ความคิดเห็น:

 1. Windgate

  คุณได้ตีจุด มีบางอย่างในเรื่องนี้และเป็นความคิดที่ดีฉันเห็นด้วยกับคุณ

 2. Faerr

  The author, why is such an excellent blog not yet on the first lines in the top of Yandex Blogs? Maybe you should finally do something useful?เขียนข้อความ